Abe logo AurumCoin 1090288

au
Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 00000000000000270e30556dcd9c3ba1ee80c6cb9df693cbab10dabc20b8e787
Previous Block: 000000000000005e0974f051886ef15feab6a6d0eaef426d7241b7a5b2d4197d
Next Block: 000000000000002db2a96b82ebdb1187ce9569aea9c5a7f29ba81dfa24b7f8bd
Height: 1090288
Version: 4
Transaction Merkle Root: cb0bf07181fa3e4fa9648a3c887e5d332f95f3d2f2f40f9c5b51c3c17e846ae5
Time: 1533233600 (2018-08-02 14:13:20)
Difficulty: 73 390 066.432 (Bits: 193a85c0)
Cumulative Difficulty: 234 036 544 445.389
Nonce: 3092446734
Transactions: 4
Value out: 0.11201204
Transaction Fees: 0.000415
Average Coin Age: 672.175 days
Coin-days Destroyed: 0.11330666
Cumulative Coin-days Destroyed: 44.7105%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
2dbf968060...00.109Generation: 0.0078125 + 0.000415 total fees1BzWP5RwD6BxfQ4Yrwv5zhU6k57eo7MzZS: 0.0082275
072ed44324...0.00011780.5871Bzq61smbyvqQmbBBv3DKg6QvDVRgScXY4: 0.01027452
1BzWP5RwD6BxfQ4Yrwv5zhU6k57eo7MzZS: 0.0079237
1BzWP5RwD6BxfQ4Yrwv5zhU6k57eo7MzZS: 0.0078871
16fPUfnpLqmiAA7BA8CYoQtuTBbfWgMzzc: 0.00854331
16BHvNfohJK9f3ECR5XfAVcUwn9JdZfKDC: 0.00413332
1G4Bq2NCx62JQ2QvgXKNBU9AJrHGcxymqC: 0.01042591
1JUu3tfW9vqAvUtuwqDUMpw6Yo8QNhUZvh: 0.00286498
726d48a1dc...0.00022241.111PjBqodvLtqzaJv2tqvFVxSgFRSHHs8dh1: 0.0078125
193LXSHvR8vW2tiw6CkSvA5NmkX1SNni2h: 0.010099
1PjBqodvLtqzaJv2tqvFVxSgFRSHHs8dh1: 0.0078125
1PjBqodvLtqzaJv2tqvFVxSgFRSHHs8dh1: 0.0078125
1PjBqodvLtqzaJv2tqvFVxSgFRSHHs8dh1: 0.0078125
1PjBqodvLtqzaJv2tqvFVxSgFRSHHs8dh1: 0.0078125
13R8cxQYdoqLhMxXBhyqfTarEMgKiRCoKU: 0.0110712
1LHrbvEWvGwceJ2j3CzERjQsnxFgpegm1R: 0.05
1Pg9Pf3sMBBMx53d2cBGGxArSN8aJiZ8AP: 0.0100103
2c14bc50c1...0.00007480.3741Bg3tVRV5sSJTGRFf5JB6xA8tdjDH3DqJ8: 0.00765625
1LF5SBxkaFUzzqvJmWLwN5pVJrKQjhqxst: 0.01022527
15RtJm9g6DYpJZvZLKKyzdjqrcLaYDXh4L: 0.01011918
1FLHWpE1tdMMXh1KmZgkw9j8S3HEGBNkH9: 0.00768754

Powered by AurumCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI